Kredyt kart kredytowych

On

Posiadanie karty kredytowej jest formą zaciągnięcia kredytu i sam fakt dysponowania nią może wpłynąć na zmniejszenie zdolności kredytowej. Posługiwanie się kartą płatniczą, o której mowa, wiąże się z przyznaniem przez bank lub innego wydawcę karty limitu kredytowego. Karta kredytowa nie jest powiązania…

Kredyt obrotowy

On

Kredytów obrotowych udziela się firmom, które pieniądze z tego źródła przeznaczają na bieżącą działalność, czyli na przykład na pokrycie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników, zakupem drobnego wyposażenia itd. Środki z kredytu mają zapewnić przedsiębiorstwu płynność finansową, czyli stan, w którym jest ono…

Rodzaje banków w Polsce

On

Słuchając doniesień radiowych, oglądając programy informacyjne, a niekiedy również czytając prasę codzienną można odnieść wrażenie, że polskie banki stanowią monolit, a jedyne różnice, z którymi mamy do czynienia w ich przypadku dotyczą nazw instytucji tego rodzaju oraz składu ich zarządów. Podobne przekonanie…